ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

 

Borská 6
841 04 Bratislava
Obvodný úrad Bratislava, reg. č. OVVS-23907/287/2009-NO
+ 421 950 040 445

fvp@ludialudom.sk

Úrad vlády SR

 

Námestie slobody 1
811 06 Bratislava