Fond vzájomnej pomoci

Fond vzájomnej pomoci je zriadený na Úrade vlády Slovenskej republiky s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí sa v dôsledku šírenia pandémie COVID-19 dostali do nepriaznivej životnej situácie. Jeho poslaním je podporiť princíp solidarity pri prekonávaní krízy vyvolanej pandémiou a naplniť princíp hesla „Spolu to zvládneme“.

Príjmom fondu sú peňažné prostriedky od fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sa vedú na samostatnom účte vedenom v Štátnej pokladnici. Príspevky žiadateľom sa vyplácajú podľa pravidiel určených v Štatúte fondu vzájomnej pomoci.

Partnerom Fondu vzájomnej pomoci je darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, prevádzkovaný n. o. ĽUDIA ĽUĎOM, ktorý poskytuje infraštruktúru na registrovanie žiadostí a sprostredkovanie finančných príspevkov od darcov, vrátane Fondu vzájomnej pomoci.