Prečo násobenie daru?

Násobenie darov umožňuje, aby o prostriedkoch z Fondu vzájomnej pomoci mohla nepriamo rozhodovať verejnosť. Čím viac osôb na výzvu overenú nezávislým overovateľom prispeje, tým má žiadateľ možnosť získať vyššiu sumu aj z Fondu vzájomnej pomoci.