Pomáhame obetiam vojenskej krízy na Ukrajine

-

V súvislosti s priamou vojenskou inváziou Ruskej federácie na zvrchovanom území Ukrajiny sa rozšíril účel Fondu vzájomnej pomoci a bude prioritne využívaný na zmiernenie humanitárnej krízy a zároveň k minimalizácii dôsledkov tohto ozbrojeného konfliktu. V tejto súvislosti sa obraciame aj na širokú verejnosť so žiadosťou o podporu.

Ako podporiť?

Svoje príspevky môžete zasielať na transparentný účet
SK46 8180 0000 0070 0018 5158.

Informácie o možnosti žiadať finančnú pomoc z fondu vzájomnej pomoci sú dostupné na stránke https://www.vlada.gov.sk/fvp-ua/