Prečo sa mám registrovať na stránke ĽudiaĽuďom.sk, ak sa chcem uchádzať o príspevok z Fondu vzájomnej pomoci?

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, prevádzkovaný n. o. ĽUDIA ĽUĎOM, je partnerom Fondu vzájomnej pomoci. ĽudiaĽuďom.sk poskytuje infraštruktúru na registrovanie žiadostí a sprostredkovanie finančných príspevkov od darcov, vrátane Fondu vzájomnej pomoci.

Môžem sa uchádzať o príspevok z Fondu vzájomnej pomoci?

O príspevok sa môže uchádzať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, má trvalý alebo  prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ktorej životnú situáciu negatívne ovplyvnil Covid-19. Tieto zmeny súvisiace s pandémiou však musí vedieť preukázať. Môže ísť napr. o zníženie, alebo stratu príjmu, nečakané zvýšenie nákladov a pod. Získané finančné prostriedky však nesmú byť použité na hospodársku činnosť. Ak si nie ste istý/á, či sa o príspevok z Fondu vzájomnej pomoci môžete uchádzať kontaktujte nás na adrese fvp@ludialudom.sk.

 

Chcem sa uchádzať o príspevok z Fondu vzájomnej pomoci, čo pre to musím urobiť?

Prvým krokom je registrácia Žiadosti o príspevok z FVP na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Vaša žiadosť bude po splnení všetkých podmienok zverejnená na stránke fondvzajomnejpomoci.sk.

Ako mám svoju žiadosť zaregistrovať?

Registráciu žiadosti je potrebné spraviť na stránke www.ludialudom.sk. V prvom kroku sa zaregistrujte cez tlačidlo v pravom hornom rohu stránky www.ludialudom.sk „Registruj sa“. Potom si vytvorte profil príjemcu, ten vytvoríte v menu, ktoré nájdete v ľavom hornom rohu stránky. Teraz už môžete pristúpiť k registrácii výzvy kliknutím na možnosť „Žiadosť o príspevok z FVP“, ktorú nájdete taktiež v menu.  Termín trvania výzvy vám odporúčame nastaviť na maximálne obdobie, teda až jeden rok. Počas trvania výzvy môžete termín jej ukončenia kedykoľvek zmeniť.

Aký je rozdiel medzi výzvou na ĽudiaĽuďom.sk a žiadosťou?

V princípe žiadny. Na výzvu aj na žiadosť môžu prispievať darcovia, ktorí sa rozhodnú vám pomôcť vo vašej neľahkej situácii. Dôležité však je, aby ste pri registrácii zvolili práve možnosť Žiadosť o príspevok z FVP. Inak nebudete mať nárok na príspevok z fondu.

Čo mám uviesť v mojom príbehu?

V žiadosti  popíšete svoju situáciu a to, ako vás negatívne ovplyvnil Covid-19, aký dopad mala táto pandémia na vaše životné podmienky a prečo sa uchádzate o pomoc darcov a Fondu vzájomnej pomoci. Čím zrozumiteľnejšie a úprimnejšie opíšete vašu situáciu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že váš príbeh bude pochopiteľný aj pre potenciálnych darcov a tí sa rozhodnú vašu výzvu podporiť.

Čo mám napísať do Cieľa výzvy?

Cieľ výzvy má stručne a jednoznačne informovať potenciálnych darcov o tom, čo konkrétne z vyzbieraných finančných prostriedkov uhradíte. Samozrejme, Cieľ výzvy musí priamo korešpondovať so zmiernením dopadov Covid-19 na vašu životnú situáciu. Získané finančné prostriedky nesmú byť použité na hospodársku činnosť.

Žiadosť som zaregistroval/a, aký je ďalší postup?

Žiadosť musí pred publikovaním vždy schváliť administrátor. Po zaregistrovaní žiadosti vás osloví e-mailom najneskôr do 7 dní za účelom kontroly pravdivosti údajov v nej uvedených. Následne, ak sa pravdivosť potvrdí a v texte žiadosti nebude žiadny protizákonný, či vulgárny obsah, výzva bude uverejnená.  Ak sa vám administrátor do 7 dní neozve, je pravdepodobné, že ste svoju žiadosť nezaregistrovali správne, v tomto prípade nás kontaktujte na adrese fvp@ludialudom.sk. Po úspešnom zverejnení bude vaša výzva umiestnená 30 dní na stránke  fondvzajomnejpomoci.sk a zároveň na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Na portáli ĽudiaĽuďom.sk môže vaša výzva zostať aj po uplynutí 30-dňovej lehoty a vy môžete aktívne oslovovať potenciálnych darcov aj naďalej.

Musím mať overovateľa?

Overenie overovateľom nie je podmienkou, určite vám ho však z viacerých dôvodov odporúčame. Vaša výzva bude s overením dôveryhodnejšou aj pre darcov, ktorí váš príbeh osobne nepoznajú a radi by vás podporili. Overenie budete potrebovať aj v prípade ak máte záujem uchádzať sa o maximálnu výšku príspevku  z Fondu vzájomnej pomoci. Viac sa dozviete v  Pravidlách pomoci FVP.

Kde nájdem overovateľa?

Môžete osloviť niekoho zo zoznamu overovateľov na ĽudiaĽuďom.sk, alebo inú dôveryhodnú osobu, ktorá váš príbeh pozná. Overovateľom sa môže stať napríklad starosta vašej obce, miestny poslanec, kňaz, lekár, či mimovládna organizácia, ktorá vo vašom regióne pôsobí.  Tento nový overovateľ sa však musí zaregistrovať na stránke www.ludialudom.sk a splniť predpísané podmienky, následne môže vašu výzvu overiť.

Čo mám spraviť preto, aby som získal/a maximálny príspevok z Fondu vzájomnej pomoci?

Po zverejnení vašej výzvy na stránke fondu a na portáli ludialudom.sk dostanete príspevok z fondu vo výške 500 eur.

O finálnej výške príspevku rozhoduje podpora, ktorú váš príbeh získa u verejnosti počas 30-dňového obdobia kedy bude vaša výzva umiestnená na stránke fondvzajomnejpomoci.sk a to, či je alebo nie je vaša výzva overená nezávislým overovateľom. V tomto období pre výzvy overené overovateľom fond znásobí každý dar vo výške do 30 eur, ktorý dostanete od darcov. Ak bude dar 30 a viac eur, z fondu dostanete maximálne 30 eur. Podmienkou je, aby dar bol vždy od iného darcu. Čím viac darov od rôznych darcov dostanete, tým väčší bude aj príspevok z fondu. Preto je potrebné, aby ste práve v tejto 30-dňovej lehote intenzívne oslovovali potenciálnych darcov a vysvetlili im prečo je pre vás ich dar tak mimoriadne dôležitý. Celková výška príspevku z Fondu vzájomnej pomoci na jednu výzvu je ohraničená sumou maximálne 1000 eur. Všetky dary, ktoré dostanete od darcov a z fondu, vám pošleme na účet.

Čo sa stane s mojou výzvou po uplynutí 30-dňového obdobia?

Vaša výzva už nebude aktívna na stránke fondvzajomnejpomoci.sk, naďalej však, ak si to budete želať, zostane aktívna na portáli ĽudiaĽuďom.sk, budete sa tak môcť uchádzať o ďalšiu pomoc darcov a informovať ich o zmenách vo vašej životnej situácii. V tomto období už však fond nebude vaše dary násobiť.

Kedy dostanem dary na svoj účet?

Finančné prostriedky budú na účet príjemcov pomoci zasielané priebežne, obvykle jedenkrát týždenne.

Bude niekto kontrolovať ako som naložil/a s vyzbieranými peniazmi?

Áno, toto právo má každý z darcov a v prípade, ak získate aj príspevok z Fondu vzájomnej pomoci, rovnako Úrad vlády SR. V prípade záujmu si môže vyžiadať k nahliadnutiu doklady, ktoré dokumentujú nakladanie s vyzbieranými finančnými prostriedkami, tie musia byť vynaložené v súlade s cieľom vašej výzvy. Tieto doklady je potrebné uchovávať po dobu minimálne troch rokov od ukončenia výzvy.

Čo sa stane ak sa nevyzbiera celková suma?

Nič, príjemca dostáva dary priebežne a vo svojej výzve informuje darcov okrem iného aj o tom, čo s príspevkami urobí, ak nenaplní cieľovú sumu.